Vyberte stranu

VÝVOJ A ANALÝZA DÁT

Viac o službe

Sústreďujeme sa aj na vývoj a úpravy informačných systémov, špecifických a mobilných aplikácií na mieru zákazníka a v zmysle požiadaviek zákazníka v súvislosti s implementáciou riešení Salesforce. Náše špecifické riešenia pre zákazníka sú postavené hlavne na technológiách Java ekosystém, J2EE, JavaCard, Spring Framework, Hibernate, Apache Maven, Angular a iných.

Pri projektoch Salesforce zastrešujeme komplexnú dodávku projektov, ktoré zahŕňajú aj dátovú integráciu na zákaznícke ERP, DWH (Data Warehouse) a akékoľvek dátové zdroje.

V projektoch implementácie riešení Salesforce ponúkame pre zákazníkov tvorbu a integráciu na riešenia, Data Warehouse, Business Intelligence, Reporting, Master Data Management, Operational Datastore a Enterprise Application Integration od svetových dodávateľov technológií ako Oracle, Microsoft, Hadoop, SAS a Informatica.

Operational Data Store (ODS)

Vďaka ODS systému môžeme zrýchliť prevádzkové procesy zjednotením dátovej základne pre kritické aplikácie. Sme schopní pomocou ODS poskytovať v reálnom čase kvalitné informácie pre operatívne biznis procesy. Podpora analytických požiadaviek pre v aplikácie, kde je potrebné rýchle rozhodnutie sú súčasťou našich riešení.

JAVA a J2EE aplikácie

JAVA so svojou použiteľnosťou patrí medzi najpoužívanejšie programovacie jazyky. Pomocou použitých frameworkov je možné prispôsobiť každej aplikácií vďaka svojej škálovateľnosti. Aplikáciu je možné prenášať medzi jednotlivými platformami, bez veľkých programovacích zásahov. Aj preto je ideálny pre malé a stredné podniky.

JAVA aplikácie majú vysoký rýchlosť a tým aj efektívnosť. Taktiež pripravíme aj komplexné webové aplikácie, ktoré sú použiteľné na akomkoľvek zariadení a odkiaľkoľvek.

Sústreďujeme sa na vývoj a úpravy informačných systémov, špecifických a mobilných aplikácií na mieru zákazníka a v zmysle požiadaviek zákazníka v súvislosti s implementáciou riešení Salesforce. Naše špecifické riešenia pre zákazníka sú postavené hlavne na technológiách Java ekosystém, J2EE, JavaCard, Spring Framework, Hibernate, Apache Maven, Angular a iných.

Dátová analytika

V projektoch implementácie riešení Salesforce dokážeme v tejto súvislosti zákazníkom poskytovať aj nasledovné služby:

Budovanie dátových skladov (Data Warehouse – DWH)

Pomocou dátoveho skladu môžeme zhromažďovať, konsolidovať, čistiť, či extrahovať dáta z rôznych informačných systémov. Uchováva sa aj kompletná história dát. Jedinú pravdu majú kvalitné dáta, a tak vo firme slúžia ako základňa pre reporting a ostatné Business Itelligence služby.

V projektoch implementácie riešení na ekosystéme Salesforce dokážeme v tejto súvislosti zákazníkom poskytovať aj nasledovné služby:

Reportovanie

Reportovanie vo firme je dôležitou súčasťou vyhodnocovania dát. S tým je spojená aj následná rýchla reakcia a vyhodnotenie pre ďalšie kroky vo vývoji stratégie firmy alebo reakcia na trh. Kvalitné dáta a vhodné nastavenie dát, ktoré sú potrebné na vyhodnocovanie a sledovanie ovplyvňujú celý biznis. Reporting primárne dodávame na produktoch Salesforce ako konsolidačné riešenie v prípade, že zákazník nepožaduje inak.

Budovanie dátových skladov (Data Warehouse – DWH)

Pomocou dátového skladu môžeme zhromažďovať, konsolidovať, čistiť, či extrahovať dáta z rôznych informačných systémov. Uchováva sa aj kompletná história dát. Jedinú pravdu majú kvalitné dáta, a tak vo firme slúžia ako základňa pre reporting a ostatné Business Intelligence služby.

Master Data Management (MDM)

Identifikuje kľúčové a najdôležitejšie dáta firmy. Bez nich nie je možné kvalitne vyhodnotiť informácie, ktoré prichádzajú z rôznych zdrojov. Tieto dáta je potrebné vždy presne identifikovať a vyhodnotiť. MDM definuje správne väzby medzi dátami a jednotnú interpretáciu informácií.

Vývoj informačných systémov, aplikácií a mobilných riešení

Vyvíjame špecifické aplikácie na mieru zákazníka v súvislosti s implementáciou riešení a špecifických projektov postavených na riešeniach Salesforce.